Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Posted by Picasa
το φαράγγι από τη θέση του Αγίου Νικολάου
Posted by Picasa

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

3η Διαδρομή : Φαράγγι Κακορέματος Δίβρης


3η Διαδρομή : Φαράγγι Κακορέματος Δίβρης

Το άγριο φαράγγι κακορέματος που ξεκινάει από τον άγιο Νικόλαο Δίβρης