Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

μετεωρα

Μετέωρα


Σαν αετοφωλιές φαίνονται τα μοναστήρια πάνω στους βράχους