Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (Πύργου Υπάτης)


Χαρακτηριστικά στοιχεία γεννήτριας