Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Κουβελος-Μονοπάτι Σιδηροδρομικών


Η πρώτη συνάντηση της γραμμής

Κουβελος-Μονοπάτι Σιδηροδρομικών


Το βουνό που αφήσαμε πίσω μας