Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Υδροηλεκτρικά εργοστάσια (Πύργου Υπάτης) Φράγμα ορεινού τύπου


υδρομάστευση του νερού από τη σχάρα στο φράγμα η οποία έχει καλύψει όλη τη κοίτη του ποταμού

Υδροηλεκτρικά εργοστάσια (Πύργου Υπάτης) Φράγμα ορεινού τύπου


υπερχείλιση του νερού στο ποτάμι