Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

κουβελος- μονοπάτι σιδηροδρομικών


η πρώτη συνάντηση με τα τρένα