Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

τρούφα


Για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με τη τρούφα θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν τα παρακάτω:
1) Ειδικές γνώσεις δενδροκομίας (ανάπτυξη)
2) Καλή γνώση εδαφολογίας (χημεία εδάφους, καταλληλότητα - προετοιμασία εδάφους)
3) Καλή γνώση Γεωργικής μυκητολογίας ( μηκοριζικές σχέσεις κ.τ.λ.)
4) Γνώση του εμπορικού αντικειμένου της τρούφας.
5) Γενετικές αναλύσεις DNA για συμβουλές επιστημονικά για την εγκατάσταση του τρουφώνα.