Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Δρόμοι του τσαγιού


Ένα σπάνιο λουλούδι

Δρόμοι του τσαγιού


τα σπάνια άγρια λουλούδια του βουνού

Δρόμοι του τσαγιού


Η θέα προς τον Μαλιακό κόλπο είναι φανταστική

Δρόμοι του τσαγιού

Δρόμοι του τσαγιού


Άποψη του βουνού που είναι κατάφυτο με τσάι

Δρόμοι του τσαγιού


η ομάδα ξεκινάει πρωί-πρωί για το μάζεμα του τσαγιού