Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (Πύργου Υπάτης)


Σωληνώσεις και εξαρτήματα γεννητριών (ΣΑΕ)

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (Πύργου Υπάτης)


Γερανογέφυρα για τη στήριξη των γεννητριών

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010