Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Κουβελος-Μονοπάτι Σιδηροδρομικών


Ενα τμήμα του κάστρου της οργιάς

Κουβελος-Μονοπάτι Σιδηροδρομικών


Η ομάδα απολαμβάνει τη θέα

Κουβελος-Μονοπάτι Σιδηροδρομικών


ιχνη τοιχών στο κάστρο