Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Μετέωρα

το δίχτυ με αυτό ανέβαιναν οι καλόγεροι στη μονή

Μετέωρα

Μετέωρα

Μετέωρα