Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

5η Διαδρομή: Γύρος οροπεδίου Δίβρης (Δίβρη -Ακρόπολη Πράς Νεοχωρίου -Παλαιοχώρι- Δίβρη)

Σηματοδότηση της διαδρομής από Παλαιοχώρι προς ''Σάβα Βρύση''Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

5η Διαδρομή: Γύρος οροπεδίου Δίβρης (Δίβρη -Ακρόπολη Πράς Νεοχωρίου -Παλαιοχώρι- Δίβρη)

Γύρος οροπεδίου Δίβρης: Υψόμετρο Αρχή και τέλος 808 μ. Τύπος ποδηλατική διαδρομή, μήκος 19,39 χλμ.